Jiná zobrazení:
Popis:
Nucleus accumbens (septi) - oblast šedé hmoty anteroventrálně spojující ncl. caudatus a putamen.