Jiná zobrazení:
Popis:
Lamina medullaris medialis; lamina medullaris interna - proužek bílé hmoty oddělující globus pallidus lateralis et medialis.