Jiná zobrazení:
Popis:
Fimbria hippocampi - soubor vláken na mediálním povrchu hipokampu, který dále pokračuje do crus fornicis.