Jiná zobrazení:
Popis:
Tractus olfactorius - proužek bílé hmoty uložený v sulcus olfactorius. Dorsálně se rozděluje a pokračuje jako stria olfactoria medialis et lateralis (nekonstantně je vytvořena stria olfactoria intermedia). Je tvořený axony mitrálních a chomáčkových buněk bulbus olfactorius. V tractus olfactorius probíhají i vlákna z čichových center i druhostranného rhinencephala do bulbus olfactorius. Neurony rozptýlené v tractus olfactorius konstituují ncl. olfactorius anterior.