Jiná zobrazení:
Popis:
Substantia perforata anterior (rostralis) - oblast za striae olfactoriae perforovaní prostupy cév. Primární čichová kůra.