Jiná zobrazení:
Popis:
Capsula interna - vnitřní pouzdro, souhrn bílé hmoty mezi ncl. caudatus a thalamem mediálně a ncl. lentiformis laterálně uloženým.