Popis:
Nuclei dorsales thalami (laterales) - jádra uložená v dorzální řadě mezi lamina medullaris interna a externa. Jsou to zepředu dozadu ncl. lateralis dorsalis a ncl. lateralis posterior. Zapojení těchto jader není zcela známo, mají spoje s parietální a limbickou kůrou a ostatními jádry thalamu.