Popis:
Nuclei mediani thalami - jádra uložená pod ependymem třetí komory a v adhesio interthalamica. Jsou obousměrně propojeny s hypothalamem. Převádí vzruchy z retikulární formace do frontální a limbické kůry.