Popis:
Nuclei anteriores thalami - jádra uložená v rozštěpu lamina medullaris interna. Podmiňují tuberculum anterior thalami. Přijímají tractus mammilothalamicus, vlákna z gyrus cinguli a hypothalamu. Jsou zapojeny do Papezova okruhu limbického systému. (Emoční ladění, paměť) Patří sem ncll. anterodorsalis, anteromedialis, anteroventralis)