Jiná zobrazení:
Popis:
Thalamus - část thalamu tvořící laterální ohraničení III. komory.