Jiná zobrazení:
Popis:
Recessus pinealis - výběžek III. komory nad commissura posterior, zasahuje do odstupu epifýzy.