Jiná zobrazení:
Popis:
Recessus suprapinealis - výběžek III. komory mezi horní plochou epifýzy a úponem tela choroidea III. komory.