Jiná zobrazení:
Popis:
Mediální povrch mezimozku je zřejmý na sagitálním řezu vedeném přes třetí mozkovou komoru.