Popis:
Diencephalon je z velké části překrytý hemisférami telencephala. Volně přehlédnutelný je pouze kaudální povrch, který odpovídá hypothalamu. Mediální povrch mezimozku je zřejmý na sagitálním řezu vedeném přes třetí mozkovou komoru. Laterální povrch je ohraničen vlákny capsula interna. Dorzální povrch můžeme vidět až po odstranění hemisfér koncového mozku.