Jiná zobrazení:
Popis:
Lamina affixa - plocha thalamu mezi stria terminalis a teania choroidea, které je pokrytá tenkou vrstvou bílé hmoty, představující redukovanou stěnu telencephala.