Jiná zobrazení:
Popis:
Stria terminalis - proužek bílé hmoty mezi dorzální plochou thalamu a ncl. caudatus. Obsahuje vlákna obousměrného spojení mezi corpus amygdaloideum a hypothalamem, area praeoptica medialis a septum verum. Část vláken se kříží v commissura anterior. Podél stria terminalis probíhá vena thalamostriata.