Jiná zobrazení:
Popis:
Tuberculum anterius thalami - vyvýšenina podmíněná skupinou jader - ncll. anteriores thalami.