Jiná zobrazení:
Popis:
Thalamus je párový útvar vějčitého tvaru, nad sulcus hypothalamicus, tvořený šedou hmotou uspořádanou do několika skupin jader.