Jiná zobrazení:
Popis:
Pohled na dorzální stranu diencephala je možný pouze po odstranění hemisfér. Tím se zpřístupní strop III. komory tvořený tela choroidea ventriculi tertii, volný povrch thalamu obrácený do fissura transversa cerebri (telodiencephalica) a část povrchu thalamu, která je pokryta redukovanou stěnou koncového mozku a podílí se na ohraničení postranní komory.