Jiná zobrazení:
Popis:
Tractus corticopontinus - fibrae occipito-temporo- perietopontinae (Turkova dráha) - dráhy z kůry mozkové do ncll. pontis.