Jiná zobrazení:
Popis:
Substantia nigra - šedá hmota na hranici mezi tegmentem a crura cerebri. Skládá se z dorzální části - pars compacta (dopaminergní jádro) a z ventrální části - pars reticularis. Pars compacta je má spoje s nucleus caudatus a putamen a její degenerace je spojena s Parkinsonovou chorobou. Pars reticularis je funkčně homologní s mediální částí globus pallidus.