Popis:
Tractus mesencephalicus nervi trigemini - soubor dentritů buněk ncl. mesencephalicus přicházejících do tohoto jádra.