Jiná zobrazení:
Popis:
Lemniscus medialis - vlákna tractus bulbothalamicus, tento systém vede podněty tlaku, dotyku a diskriminačního čití a část propriocepce.