Popis:
Tractus spinalis nervi trigemini - svazek descendentních kolaterál přívodných vláken pro spinální jádro n. V.