Jiná zobrazení:
Popis:
Nuclei olivares accesorii - drobná jádra při olivě, přijímají vlákna z míchy a vydávají axony do mozečku.