Jiná zobrazení:
Popis:
Plexus choroideus - párová cévní pleteň, vyklenující se z velum medulare inferius do prostoru čtvrté komory. Přes aperturae laterales vyčnívá až do subarachnoidálního prostoru. Pleteň je tvořena piálními cévami, pokrytá ependymem.