Jiná zobrazení:
Popis:
Recessus suprapinealis - malá výchlipka třetí komory nad epifýzou, mezi pravým a levým úponem tela choroidea.