Popis:
Fasciculi occipitales verticales - dlouhá asociační vlákna, propojují okcipitální zrakové oblasti se senzomotorickou oblastí parietálního laloku.