Popis:
Fasciculus uncinatus - dlouhá asociační vlákna, obloukovitě probíhající vlákna, která spojují kůru frontální a temporální. Přední část spojuje orbitofrontální kůru s area enthorinalis.