Popis:
Fibrae arcuatae cerebri - krátká asociační vlákna - spojují navzájem sousední korové okrsky vedlejších nebo blízkých závitů. Probíhají obloukovitě, bezprostředně pod kůrou.