Jiná zobrazení:
Popis:
Isthmus gyri cinguli - zúžení závitu za splenium corporis callosi.