Jiná zobrazení:
Popis:
Mediální pochu hemisféry můžeme úplně přehlédnout až po oddělení mozkového kmene a oddělení hemisfér navzájem řezem, který přeruší struktury spojující pravou a levou hemisféru (corpus callosum, commissura fornicis, commissura anterior). Gyrifikaci mediální plochy rozdělujeme na závity přilehlé ke corpus callosum a na závity vzdálené. Závity přilehlé ke corpus callosum jsou zahrnovány pod název lobus limbicus a obsahují zčásti vývojově starší trojvrstevnou kůru - allocortex.