Jiná zobrazení:
Popis:
Area paraolfactoria - malé korové pole před lamina terminalis.