Popis:
Substantia gelatinosa - soubor interneuronů, přepojujících percepci bolesti