Popis:
Rexedovy zóny - ohraničení jednotlivých jader šedé hmoty míšní není přesné. Používá se také rozdělení podle párových neuronálních oblastí uspořádaných do deseti Rexedových zón.Tyto zóny jsou definovány tvarem, velikostí, hustotou buněk. Jsou číslovány I - X v dorsoventrálním pořadí.