Jiná zobrazení:
Popis:
Tractus tegmentalis centralis - párový svazek drah procházející celým kmenem, obsahuje vlákna z nucleus ruber, palida a RF do ncl. olivaris inferior, ale i vlákna z RF kmene do thalamu a subthalamu.