Jiná zobrazení:
Popis:
Lemniscus lateralis (lemniscus acusticus) - svazek vláken z kochleárních jader, které vystupují k jádrům colliculus inferior, druhý neuron sluchové dráhy. Je uložen laterálně od lemniscus medialis.