Jiná zobrazení:
Popis:
Řez je vedený v horní části pontu.