Jiná zobrazení:
Popis:
Řez vedený v úrovni výstupu n. V.