Jiná zobrazení:
Popis:
Funiculus lateralis - pokračování postranních provazců z míchy.