Jiná zobrazení:
Popis:
Pyramides medullae oblongatae - párová vyvýšenina podmíněná průběhem kortikospinálních drah.