Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus retroolivaris - místo výstupu kořenových vláken n. IX., X. a radix cranialis n.IX.