Jiná zobrazení:
Popis:
Senzitivní inervační oblasti jednotlivých periferních nervů jsou odlišné od oblastí míšních nervů. Oblast kůže inervovaná jedním míšním nervem nazýváme dermatom. Hranice dermatomů nejsou přesné, dochází k mírnému překrývání. Obdobně jednotlivé míšní segmenty koordinují svaly účastníci se základních pohybů. Znalost kořenových senzitivních okrsků a segmentálních pohybů umožňují určit lokalizaci patologických procesů na míše.