Jiná zobrazení:
Popis:
Genu capsulae internae - část capsula interna mezi crus anterior a crus posterior. Obsahuje vlákna tr. corticonuclearis.