Jiná zobrazení:
Popis:
Capsula interna - vnitřní pouzdro, souhrn bílé hmoty mezi ncl. caudatus a thalamem mediálně a ncl. lentiformis laterálně uloženým. Obsahuje dlouhá projekční vlákna přicházející ke kůře a z ní odcházející. Na transversálním řezu má capsula interna tvar písmene L, popisujeme na ní: crus anterior, crus posterior a genu capsulae internae.