Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus rhinalis - nekonstantní pokračování sulcus collateralis kolem uncus gyri parahippocampalis.