Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus olfactorius - rýha zevně od gyrus rectus, je v ní uložen bulbus a tractus olfactorius.