Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus circularis insulae - rýha ohraničující insulu, chybí v místě limen insulae.