Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus centralis insulae - rýha mezi dlouhým a krátkými závity insuly.