Popis:
Hypofýzoportální systém - některá jádra hypothalamu (ncll. tuberales, ncl. arcuatus, ncl. dorsomedialis a ventromedialis) produkují liberiny a statiny které aktivují nebo tlumí produkci hormonů předního laloku hypofýzy. Také tady mluvíme o neurokrinii. Hormony jsou axonálním prouděním (tractus tuberoinfundibularis - žlutě) dopravovány do oblasti eminentia mediana (drobná vyvýšeniny v recessus infundibuli III. mozkové komory), kde je rozložena primární kapilární síť hypofyzárních tepen. Kapiláry se spojí do hypofyzárních portálních žil a ty se v předním laloku rozpadají na sekundární kapilární síť. Regulační hormony jsou krví přeneseny z oblasti primární kapilární sítě do adenohypofýzy, kde ovlivňují tvorbu a uvolňování svých cílových hormonů.